ఆంధ్రా బ్యాంక్‌కు మొండి బకాయిల దెబ్బ

Published: Friday November 03, 2017

ప్రభుత్వ రంగంలోని ఆంధ్రా బ్యాంక్‌ మళ్లీ నష్టాల్లోకి అడుగుపెట్టింది. మొండి బకాయిలు (ఎన్‌పిఎ) గణనీయంగా పెరిగిపోవటంతో సెప్టెంబరుతో