మరో కొత్త వ్యాక్సీన్‌కు డీసీజీఐ అనుమతి

Published: Monday February 21, 2022

 à°•à±Šà°µà°¿à°¡à± మహమ్మారిపై సమర్థవంతంగా పోరాడేందుకు మరో వ్యాక్సీన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త వ్యాక్సీన్‌కు సోమవారం అనుమతి ఇచ్చింది. à°ˆ వ్యాక్సిన్ 12 నుంచి 18 ఏళ్ల వయసు మధ్య వారి కోసమని à°† వ్యాక్సీన్ రూపకర్త తెలిపారు. ‘బయోలాజికల్ à°ˆ’ అనే సంస్థ రూపొందించిన à°ˆ వ్యాక్సీన్‌కు కార్బివ్యాక్స్ అని నామకరణం చేశారు. à°ˆ విషయమై బయోలాజికల్ à°ˆ లిమిటెడ్ స్పందిస్తూ ‘‘బయోలాజికల్ à°ˆ లిమిటెడ్ రూపొందించిన కార్బివ్యాక్స్ వ్యాక్సిన్, దేశీయంగా రూపొందించిన మొట్టమొదటి రిసెప్టర్ బైండింగ్ డొమైన్ (ఆర్‌డీబీ) ప్రొటీన్ సబ్-యూనిట్ వ్యాక్సీన్. 12 నుండి 18 సంవత్సరాల వయస్సు à°—à°² వారికి అత్యవసర వినియోగానికి భారతదేశం యొక్క డ్రగ్ రెగ్యులేటర్ నుండి అనుమతి పొందింది’’ అని పేర్కొన్నారు.